Υλικό Παράδοσης

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.3.2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι  το υλικό (σκαριφήματα, σχέδια,κείμενα και τις φωτογραφίες) που θα ανεβάσετε στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του μαθήματος θα πρέπει να παραδοθεί και σε CD/DVD οργανωμένο σε φακέλους κατά αντίστοιχη ενότητα.

Το CD/DVD θα περιέχει επίσης δύο πινακίδες διαστάσεων 70x100 που θα παρουσιάζουν συνοπτικά την εργασία σας και θα περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικό υλικό από την κάθε ενότητα.

Για τις πινακίδες αυτές θα χρησιμοποιήσετε σαν υπόβαθρο το αρχείο psd  που θα βρέιτε στην ενότητα "Υλικό" του τρέχοντος Ακαδημαϊκού 'Ετους.