Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014-2015, (Επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.3.2015

Τα πρώτα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, αρχίζουν τη Δευτέρα 16/3/2015 και συνεχίζουν όπως αναφέρεται στο συνημένο Πρόγραμμα.

Δεν θα γίνει η διδαχή, στο συγκεκριμένο εξάμηνο,  των κάτοθι μαθημάτων:

  • "Το Δυτικό Παράδειγμα ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων: Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων"Χαραλαμπίδου Σ., Κερτεμελίδου Π., Κούρια Α., Μάντζιου Ε.
  • "Προσεγγίσεις της Σύνθεσης στην Αρχιτεκτονική και τις Τέχνες"Δεμίρη Κ., Γυφτόπουλος Σ., Μάρδα Ν., Τσιράκη Σ.
  • "Η Διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού: Ζητήματα Γνωσιοθεωρίας Αισθητικής και Ηθικής"Γκανιάτσας Β.

 

Προσοχή, παρατίθενται οι τελευταίες αλλαγές στο συνημένο Πρόγραμμα!!!!

Συνημμένα Αρχεία: