Έγγραφα σχετικά με την προσφυγή της Σχολής Αρχιτεκτόνων στο ΣτΕ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13.3.2015

Μπορείτε να κατεβάσετε έολα τα σχετικά έγγραφα από εδώ