Ε. Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 6ΟΥ

Βυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική

Ανάρτηση θέματος εαρινού εξ. 2014-2015

Ημερομηνία: 
Κυριακή 15.3.2015

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλογής Ε.Θ. Ιστορίας της Τέχνης 6ου: Βυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική αναρτήθηκε το αντικείμενο για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015 (βλ. στο μενού δεξιά Υλικό > 2014-2015 > Αντικείμενο και γενική βιβλιογραφία). Ειδικότερα θέματα εργασιών θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Για την καλύτερη επικοινωνία όλων των συμμετεχόντων στο μάθημα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι ενδιαφερόμενες φοιτήτριες να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr (απαιτείται email με τη μορφή username@central.ntua.gr, που χορηγείται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ).