Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Παραλαβή εργασιών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.3.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές/τριες να παραλάβουν μέχρι και τις 26/3/  τις εργασίες που έχουν παραδώσει στα γραφεία του Τομέα ΙΙΙ