Κοινή παρουσίαση μαθημάτων επιλογής 8ου εξαμήνου του Τομέα Ι

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.3.2015

Η κοινή παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τομέα Ι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015  και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο A008.

Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικων Συνθέσεων 8ου:

Κατ.Α Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση Κτιρίου: Διερεύνηση Χωρική - Δομική - Αντιληπτική

Διδάσκοντες: Δ.Νικολάου, επικ.καθηγήτρια και  Σ.Μικρού ΕΕΠ

Κατ.Β  Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Διασχολικό)

Διδάσκοντες: Η.Ζαχαρόπουλος, καθηγητής και Ε.Μάντζιου, επίκ.καθηγήτρια

Κατ.Γ Εμβάθυνση σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης. Από το σχεδιαστήριο στο γιαπί.

Διδάσκων: Τ.Παπαϊωάννου

 

Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας 8ου:

Κατ. Α Το νόημα της Θεωρίας στην Αρχιτεκτονική

Διδάσκων: Π.Τουρνικιώτης

Κατ.Β Αρχιτεκτονικά Δίπολα: Θέσεις & Αντιπαραθέσεις στην Αρχιτεκτονική των Νεωτέρων Χρόνων

Διδάσκουσα: Ε.Φατσέα