Διάλεξη Ν. Αναστασόπουλου: Το Δάσος και το Δέντρο, Η Πόλη και το Κτίριο

Ημερομηνία: 
Σάββατο 28.3.2015

Τη Δευτέρα 30.3.2015 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Νίκου Αναστασόπουλου με τίτλο:

Το Δάσος και το Δέντρο, Η Πόλη και το Κτίριο

Η Πόλη ως Κοινωνίες και Υποδομές: πόλεις-συστήματα & αθροίσματα μονάδων

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο Α8 στο ισόγειο του κτιρίου Αβέρωφ και θα ξεκινήσει στις 3:30 ακριβώς. Καθώς οι διαλέξεις του εξαμήνου θα διαρκούν πολύ λίγο προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για διορθώσεις στο σχεδιαστήριο, παρακαλείστε να είστε απολύτως συνεπείς στην ώρα προσέλευσης.

Συνημμένα Αρχεία: