Κύκλος συζητήσεων_Κοινοί πόροι και χωρικός σχεδιασμός_Μάιος - Ιούνιος 2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 05.5.2015

 

Κύκλος Συζητήσεων

του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ

 

Κοινοί πόροι και χωρικός σχεδιασμός

Περιβάλλον – Μεταφορές – Ενέργεια

 

Αίθουσα Τ102, κτ.Τοσίτσα 1ος όροφος, ΕΜΠ-Συγκρότημα Πατησίων

ώρα 18.00-20.30

 

Η κρίση χρέους και οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, έχουν φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και των πολιτικών τα ζητήματα του χώρου και του σχεδιασμού. Η γη και η εκμετάλλευσή της, αποτελούν διαχρονικά πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνάρτηση με τις προωθούμενες διαδικασίες οικονομικής ανάπτυξης και τους μετασχηματισμούς στην παραγωγική διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, μία σειρά από νέες προκλήσεις αναδεικνύονται για το σχεδιασμό του χώρου και την προστασία των κοινών πόρων, άμεσα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές αντιστάσεις και τα αιτήματα για κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό της παραγωγής.

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συνεχίζει την προσπάθεια για να ενισχύσει τον επιστημονικό διάλογο πάνω σε επίκαιρα θέματα του χωρικού σχεδιασμού και διοργανώνει - μετά τον πρώτο κύκλο "Σχεδιασμός του χώρου και αστική κρίση"- έναν δεύτερο κύκλο δημόσιων συζητήσεων με θέμα:

"Κοινοί πόροι και χωρικός σχεδιασμός. Περιβάλλον – Μεταφορές – Ενέργεια"

Στόχος αυτού του συζητήσεων είναι να αναδειχθούν τα σημερινά διακυβεύματα για το σχεδιασμό του χώρου, σε συνάρτηση με τις προκλήσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σε μία κατεύθυνση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατικής διακυβέρνησης, καθώς και υπεράσπισης και προστασίας των κοινών πόρων από την καταστροφή ή από τη μετατροπή τους σε ιδιωτικά.

Η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, των μεταφορικών υποδομών και της ενέργειας αποτελούν (και) σήμερα τους ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς για το χωρικό σχεδιασμό σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες, από τη γειτονιά και την πόλη, έως την περιφέρεια και τον εθνικό χώρο. Επιδιώκεται να αναλυθούν πτυχές των διαδικασιών και των πολιτικών που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια και κυρίως η συμβολή στην επεξεργασία εναλλακτικών στρατηγικών, εργαλείων και μορφών διακυβέρνησης για το χώρο, με έμφαση στους τρεις παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στα υποκείμενα που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και στις μεταξύ τους σχέσεις, στις δομές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και στο μοντέλο του χώρου που παράγεται. Μέσα από την κατανόηση δυναμικών, προκλήσεων και συγκρούσεων, βασικό ερώτημα που διαπερνά το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι η διερεύνηση δυνατοτήτων για διάσωση των κοινών πόρων (δάση, ποτάμια, λίμνες, ακτές, ορεινοί όγκοι, μνημεία, τοπία ιδιαίτερης αξίας, κτλ), δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε βασικά αγαθά (μεταφορές, ενέργεια, κτλ) και διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την αύξηση των ευκαιριών για τη δημιουργία και διάσωση του κοινού πλούτου, την εργασία, την παραγωγή κοινωνικής υπεραξίας ευρείας διασποράς.

Κάθε συζήτηση περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρεμβάσεις ομιλητών από τον ακαδημαϊκό χώρο, επαγγελματικούς φορείς, τη δημόσια διοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων ακολουθεί συζήτηση.

 

(συνημμένο το πρόγραμμα)

Runners Alliance

Συνημμένα Αρχεία: