Διάλεξη Β. Γκανιάτσα: Η Φροντίδα της Κατοίκισης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08.5.2015

Τη Δευτέρα 11.5.2015 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον καθηγητή Βασίλη Γκανιάτσα με τίτλο:

Η Φροντίδα της Κατοίκισης, σε έργα των Herman Hertzberger και Ralph Erskine.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο Α8 στο ισόγειο του κτιρίου Αβέρωφ και θα ξεκινήσει στις 3:30 ακριβώς. Καθώς οι διαλέξεις του εξαμήνου θα διαρκούν πολύ λίγο προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για διορθώσεις στο σχεδιαστήριο, παρακαλείστε να είστε απολύτως συνεπείς στην ώρα προσέλευσης.

 

Συνημμένα Αρχεία: