Αναστολή λειτουργίας Σχολής

Ημερομηνία: 
Τρίτη 12.5.2015

«Την Τετάρτη 13/05/2015 η Σχολή δεν θα λειτουργήσει λόγω της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών».