Παραλαβη απο τους φοιτητες των εργασιών τους

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.5.2015

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να παραλάβουν τις εργασίες του προηγούμενου εξαμήνου, εντος των επόμενων 10 ημερών .Μετά την παραπάνω προθεσμία οι εργασίες θα πεταχτούν.