ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4ΟΥ

Ανάπτυξη της Πλαστικής στο Δημόσιο Δομημένο Χώρο

Παραλαβη απο τους φοιτητες του 4ου εξαμήνου, εργασιών Πλαστικής παρελθόντων ετων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.6.2015

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του 4ου εξαμήνου το προσεχές δεκαήμερο να παραλάβουν απο το Εργαστήριο Πλαστικής τις εργασίες τους προηγουμένων εξαμήνων,διότι μετά την 12η Ιουνίου θα πεταχτούν..Κατα την διαρκεια του χειμερινού εξαμήνου ψήθηκαν στο καμίνι κεραμικής,πολλές εργασίες  απο το 2ο εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετων 2012-13 και 2013-14,  (Σήμερα  6ο και 4ο εξάμηνο αντίστοιχα) τις οποίας καλείστε ομοίως να παραλάβετε