Παραλαβη απο τους φοιτητες ,του 6ου εξαμήνου εργασιών Πλαστικής παρελθόντων ετων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.6.2015

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου να παραλάβουν από το εργαστήριο εργασίες όλων των προηγουμένων ετων το προσεχές δεκαήμερο, διαφορετικά μετα τις 12 Ιουνίου θα πεταχτούν.Κατα την διαρκεια του χειμερινού εξαμήνου ψήθηκαν στο καμίνι κεραμικής,πολλές εργασίες  απο το 2ο εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετων 2012-13 και 2013-14,  (Σήμερα  6ο και 4ο εξάμηνο αντίστοιχα) τις οποίας καλείστε ομοίως να παραλάβετε