Παραλαβη απο τους φοιτητες ,του 8ου εξαμήνου εργασιών Πλαστικής παρελθόντων ετων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 02.6.2015

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του 8ου εξαμήνου το προσεχές δεκαήμερο να παραλάβουν απο το Εργαστήριο Πλαστικής τις εργασίες τους προηγουμένων εξαμήνων,διότι μετά την 12η Ιουνίου θα πεταχτούν..Κατα την διαρκεια του χειμερινού εξαμήνου ψήθηκαν στο καμίνι κεραμικής,πολλές εργασίες  απο το 2ο εξάμηνο παλαιοτέρων ετων, τις οποίας καλείστε ομοίως να παραλάβετε