Παράδοση Ειδικών Θεμάτων Χώρων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18.6.2015

 

     

Αθήνα, 18/6/2015

 

 

Ανακοίνωση

 

Η παράδοση των Ειδικών Θεμάτων

Αρχ. Χώρου & Επικοινωνίας, θα γίνει στα Γραφεία των Χώρων.

 

Μόνο πρωινές ώρες (9.00-2.00)

 

 

 

Παρακαλούμε μετά την έκδοση της βαθμολογίας

να παραλάβετε αμέσως τα θέματά σας