Ομάδες Ν.Παππά-Προτείνεται επίσκεψη στον χώρο του Green Park (Μαυρομματαίων 22) ως παράδειγμα ενεργοποίησης εγκαταλελειμμένου χώρου.https://greenparkathina.wordpress.com/

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.6.2015