ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.6.2015

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00 καλούνται σπουδαστές που ενδιαφέρονται να δανεισθούν εργαλεία από το Εργαστήριο Προπλασμάτων, ή έχουν δανεισθεί εργαλεία και δεν τα έχουν επιστρέψει,  καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, να συζητήσουν με τα μέλη της επιτροπής διοίκησης του Εργαστηρίου Προπλασμάτων τρόπους ανάκτησης των δανεισμένων εργαλείων.  Σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στη Γ.Σ. της Σχολής της 17/6 εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα θα διακοπεί ο δανεισμός εργαλείων.