Διανομή βιβλίου "Αρχιτεκτονικές Σπουδές & Αρχιτεκτονική Κληρονομιά" ( Κ. Καραδήμας)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24.6.2015

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 θα γίνει η διανομή του βιβλίου "Αρχιτεκτονικές Σπουδές & Αρχιτεκτονική Κληρονομιά" στους σπουδαστές/σπουδάστριες που συμμετέχουν στο κατ΄ επιλογή μάθημα « Ειδικά θέματα Οικοδομικής 8ου», από την Γραμματεία της Οικοδομικής.

Η Διδακτική Ομάδα.