ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 2

Ειδικό Μέρος

Εκδήλωση με θέμα "Κατασκευές με άψητη γη"

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 25.6.2015

Εκδήλωση με θέμα "Κατασκευές με άψητη γη", στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών την Παρασκευή 26.6.2015 στις 16:00.

Συνημμένα Αρχεία: