Παράδοση εργασιών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 28.6.2015

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει την ημέρα της εξέτασης Τρίτη 30/6/2015 και ώρα 12.00-13.00 στη γραμματεία του Τομέα ΙΙΙ.