Ανακοίνωση για ημερομηνίες δήλωσης διαλέξεων-διπλωματικών Σεπτεμβρίου.