Παράδοση εργασιών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 29.8.2015

Η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2-9-2015, στο γραφείο των Γεωμετρικών Απεικονίσεων, κατά το χρονικό διάστημα 10:00-14:00.