Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το Ακ. Έτος 2015-16

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.9.2015

Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το Ακ. Έτος 2015-16

Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου.

Επίσης, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δετίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Συνημμένα Αρχεία: