10ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «Για τη φυσική Δόμηση και την εναλλακτική προσέγγιση της Αποκατάστασης»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22.9.2015

Ανακοίνωση για το 10ο εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στον Βόλο από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2015, καθώς και τη σχετική αίτηση συμμετοχής και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα σας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Τόνια Κατερίνη

 

Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Γιώργος Πλατσάκης