Πρόσκληση για επικουρικό διδακτικό έργο στον Τομέα Ι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2015-16

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 25.9.2015

 

Προς

Τους/τις  Yποψήφιους/ες  διδάκτορες και τους/τις  μεταπτυχιακούς / ές σπουδαστές/σπουδάστριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

          για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα του Τομέα Ι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

Καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα του Τομέα Ι οι Υποψήφιοι και οι Υποψήφιες Διδάκτορες του Τομέα Ι καθώς και οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και σπουδάστριες των ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου – κατεύθυνση Α: «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» και «Προστασία Μνημείων».

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα που  θα υποβληθεί στη γραμματεία του Τομέα Ι ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση αpeppa@arch.ntua.gr μέχρι την Τετάρτη 30/9/2015 .

Πρόκειται για θέσεις στα συνθετικά μαθήματα και στα μαθήματα Ιστορίας – Θεωρίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακ.έτους 2015-2016.

Από τους σπουδαστές των ΔΠΜΣ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει το 1o έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Επίσης πρέπει να έχουν επικουρικό διδακτικό έργο λιγότερο των τριών ετών και να μην είναι υπότροφοι (ΕΛΚΕ, ΙΚΥ, κ.λπ)

Όσοι εκ των υποτρόφων επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τομέα Ι μέχρι την Τετάρτη 30/9/2015

 

Ο διευθυντής του Τομέα Ι

Δημήτρης Ησαΐας

Καθηγητής