Παράδοση Συνθέσεων Επαναληπτικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Ημερομηνία: 
Κυριακή 27.9.2015

ΑΚ.ΕΤΟΣ 2014 – 2015

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Η παράδοση των Συνθέσεων όλων των εξαμήνων (Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  θα γίνει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Επαναληπτικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 την
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 - 15:00 στις αίθουσες που αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Θα υπάρχει κατάλογος ανά διδάσκοντα όπου οι φοιτητές  γράφουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου) και το τι παρέδωσαν (σχέδια, μακέτα, πινακίδες, cd).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΚΕΤΩΝ

Η επιστροφή των μακετών στους φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 2/10/2015 και την Δευτέρα 5 /10/2015 και ώρα 9:00 – 14:30.  Πέραν των ημερομηνιών αυτών οι μακέτες που θα έχουν απομείνει στις αίθουσες θα απομακρυνθούν.

Ιδιαίτερα για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1 & 2 σχετικά με την επιστροφή των μακετών παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

1ο & 2ο εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 & 2                       αίθουσα κάτω από το ΜΑΧ (κτ. Τοσίτσα). Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για το πότε θα παραλάβουν τις εργασίες τους.

3ο & 4ο εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 & 4                   αίθουσα Τ210 (κτ. Τοσίτσα, 2ος όροφος) Οι σπουδαστικές ομάδες που παρακολουθούν στους Χώρους θα παραδώσουν στα γραφεία του διδάσκοντα.

5ο εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5                                  αίθουσα Τ217 (κτ. Τοσίτσα, 2ος όροφος)

6ο εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6                                  αίθουσα Τ216 (κτ. Τοσίτσα, 2ος όροφος). Παραδίδουν όλες οι σπουδαστικές ομάδες (διδάσκοντες Τομέα 1 και διδάσκοντες Τομέα 3)

7ο & 8ο  εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7 & 8                 αίθουσα Τ10 (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο)

9ο εξάμηνο – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9                                  αίθουσα Τ217 (κτ. Τοσίτσα, 2ος όροφος)