Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τις μετεγγραφές επιτυχόντων ακ. έτους 2014-15

Ημερομηνία: 
Τρίτη 29.9.2015

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 106 82 ΑΘΗΝΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 Συνεδρίαση 23 Σεπτεμβρίου 2015

 

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων αποφασίζει να προχωρήσει στην εφαρμογή των μετεγγραφών των επιτυχόντων του έτους 2014-15 συνυπολογίζοντας τα εξής δεδομένα:

 

1.      Δεν έχει ακόμη προκύψει σαφής τοποθέτηση του Στ.Ε ως προς τη νομιμότητα της νέας ρύθμισης του θέσπισε το Υπ. Παιδείας.

 

2.      Οι αριθμοί των μετεγγραφόμενων, συγκριτικά με την απολύτως παράλογη αρχική ρύθμιση του έτους 2014-15, έχουν μειωθεί έντονα και μπορεί, κατ’ εξαίρεση φέτος, να γίνουν αποδεκτοί.

 

3.      Οι αριθμοί των επιπλέον μετεγγραφόμενων φέτος, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, επανέρχονται σε όρια λογικά και με οικονομικά κριτήρια επιλογής. Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της σθεναρής μας στάσης.

 

4.      Η περίοδος της κρίσεως που διανύουμε επιτρέπει να παρεκκλίνουμε, κατ’ εξαίρεση φέτος και να εγγράψουμε έναν αριθμό φοιτητών που υπερβαίνει μεν τις κανονικές δυνατότητες της Σχολής, έχει όμως ένα μέγεθος που δεν ακυρώνει πλήρως τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

 

Είναι σαφές ότι η απόφασή μας αυτή δεν ακυρώνει τις εκτιμήσεις που υποστηρίζουν την προσφυγή μας στο ΣτΕ ούτε τις σαφείς διαπιστώσεις μας για την οριακή αρτιότητα της κατάστασης της Σχολής μας ως προς τη διαρκή αποψίλωση του διδακτικού προσωπικού και την καταστροφική μείωση των δαπανών. Παραμένουμε, επομένως, αμετακίνητοι στις διεκδικήσεις μας και επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος που συνδέεται με τις προσφυγές μας.

  

 

 

Συνημμένα Αρχεία: