Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2015 - 2016 (επικαιροποιημένο)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30.9.2015

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2015 – 2016, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα. Ηπαρουσίαση του προγράμματος για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/-τριες θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.