Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2015

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.10.2015

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα παραδόσουν τη διπλωματική τους εργασία την περίοδο Οκτωβρίου2015, να προσέλθουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 13.00μ.μ στη Γραμματεία της Σχολής για το πρόγραμμα.