Κοινή παρουσίαση των μαθημάτων επιλογής του 5ου εξαμήνου του Τομέα Ι

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.10.2015

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα γίνει κοινή παρουσίασ η των μαθημάτων επιλογής του 5ου εξαμήνου του Τομέα Ι στις 15:30 στο αμφιθέατρο Α002.

  • Ε.Θ.Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, Αρχιτεκτονικές και Μουσικές Συμπορεύσεις
  • Οι δύο κατευθύνσεις του μαθήματος Ε.Θ.Ιστορίας και Θεωρίας 5ου, Α. Αρχιτεκτονική στην Ευρώπή 1750 - 1900 και Β. Το φλωρεντινό quattrocento και η ώριμη αναγέννηση