ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Δήλωση διδακτικής ομάδας στη γραμματεία του Τομέα Ι, 10:00 - 17:00 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 06.10.2015

Παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9 να δηλώσουν την προτίμηση στις διδακτικές ομάδες, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη το απόγευμα. Η συμπλήρωση του εντύπου θα γίνεται στη Γραμματεία του Τομέα Ι, τις ώρες 10:00 - 17:00.