Κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.10.2015

Καλούνται οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,  να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους  τα δικαιολογητικά τους (βλ.επισυναπτόμενη εγκύκλιο) από Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 κατά τις ώρες 12:00-14:00

Συνημμένα Αρχεία: