Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2014 - 2015

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 08.10.2015

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών για την περίοδο Οκτωβρίου 2015 για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

Όσοι/ες παρουσιάσουν διπλωματική εργασία θα πρέπει στη συνέχεια :

  1. Να υποβάλουν τη διπλωματική στο Dspace σύμφωνα με τις οδηγίες που που υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο [https://dspace.lib.ntua.gr/]
  2. Να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη 1 αντίτυπο και 1 cd, απ΄όπου θα παραλάβουν 2 βεβαιώσεις
  3. Να καταθέσουν στη Γραμματεία
    • Τις 2 βεβαιώσεις που παρέλαβαν από τη βιβλιοθήκη
    • 1 αίτηση διπλωματούχου
    • 1 φωτογραφία

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την αναγόρευση.

 

Συνημμένα Αρχεία: