Προγραμμα Α Υποχρεωτικής Εβδομάδας Παρουσιάσεων Μαθημάτων για το Ακ. Έτος 2015-2016

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09.10.2015

Το Προγραμμα Α Υποχρεωτικής Εβδομάδας Παρουσιάσεων Μαθημάτων για το Ακ. Έτος 2015-2016 αφορά την περίοδο από Παρασκευή 9/10 έως και Πέμπτη 15/10, η παρουσία των φοιτητών /τριών που έγιναν δεκτοί/ές το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: Έχουν γίνει αλλαγές στο Πρόγραμμα.

Συνημμένα Αρχεία: