Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

2ο Εισαγωγικό Μάθημα-Τρίτη 13.10.2015-15:30

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.10.2015

Το δεύτερο εισαγωγικό μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Χώρου και Επικοινωνίας 7ου, με αντικείμενο τις έννοιες του Κενού και του Χρόνου, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 15:30, στο Αμφιθέατρο του Τομέα ΙΙΙ, 4ος Όροφος. Κτ. Τοσίτσα.

Ο Διδάσκων

Ν.-Ι. Τερζόγλου