Εισήγηση στις Αρχές της Βαλέτα από την καθηγήτρια Σοφία Αυγερινού-Κολώνια για την Προστασία και Διαχείριση των Ιστορικών Πόλεων

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 28.11.2011

Ως Πρόεδρος της CIVVIH και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγήθηκε τις Αρχές της Βαλέτα για την Προστασία και Διαχείριση των Ιστορικών Πόλεων, Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas, που εγκρίθηκαν από την 17η Παγκόσμια Γενική Συνέλευση του ICOMOS στις 28 Νοεμβρίου 2011.