Διεθνής βράβευση στον καθηγητή Κωνσταντίνο Μωραΐτη, στο πλαίσιο της ετήσιας διεθνούς συνάντησης Premio Simonetta Bastelli

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 17.9.2013

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Καθηγητής
Διεθνής βράβευση στο πλαίσιο της ετήσιας διεθνούς συνάντησης Premio Simonetta Bastelli, με θέμα «Architteturae Natura», «για την προαγωγή της τοπιακής παιδείας». Associazione culturale ‘Architetto Simonetta Bastelli’, SanVenanzo, Umbria, Ιταλία, 17.9 – 21. 9 2013.