Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός. Α’ Βραβείο: International Federation of Landscape Architects (IFLA), Zurich, HSR Hochschule fur Technik Rapperswil,

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.1.2011

International Federation of Landscape Architects (IFLA), Zurich, HSR Hochschule fur Technik Rapperswil, Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός. Α’ Βραβείο: Β. Νικολούτσου, Ι.-Ι. Οικονομοπούλου-Παρασκευοπούλου. Συμμετοχή με τη διπλωματική εργασία: «Στερέωση_αιώρηση_πλεύση». Επιβλέπουσα Μ. Μπαμπάλου.