Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2015-2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 14.10.2015

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τη  Δευτέρα 19/10.

Tο πρώτο μάθημα του κου Αντονά "Θεωρητικές Εγκαταστάσεις", θα γίνει τη Δευτέρα 26/10.

Προσοχή έχουν γίνει αλλαγές στις Αίθουσες.

Συνημμένα Αρχεία: