Παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας  «Δημοτική  Αγορά Κορίνθου, Πρόταση Αξιοποίησης»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.1.2013

Έκθεση «imagine the city» στην Κόρινθο. Παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας  «Δημοτική  Αγορά Κορίνθου, Πρόταση Αξιοποίησης», Ν. Παπαθωμά, Λ. Τσολάκου, Επιβλέπουσα: Δ. Νικολάου, και πέντε (5) ακόμη παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών με επιβλέποντα τον Τ. Παπαϊωάννου.