Δημοσίευση εργασίας με τίτλο «Subjective evaluation of acoustics in Jazz clubs»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.1.2011

Δημοσίευση εργασίας με τίτλο «Subjective evaluation of acoustics in Jazz clubs», τμήμα της υπό εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Υ/Δ κ. Ι. Καραγιάννη (Επιβλέπουσα: Α. Σωτηροπούλου) στο έγκριτο Βρετανικό Περιοδικό The Acoustics Bulletin (Vol. 36, no 5, pp. 24-31). Η εργασία επελέγη από τον εκδότη του περιοδικού μεταξύ 43 επιστημονικών άρθρων που είχαν παρουσιασθεί και δημοσιευθεί την ίδια χρονιά στα Πρακτικά του «8th International Conference on Auditorium Acoustics», Dublin, Ireland.