Παρουσίαση και δημοσίευση διπλωματικής στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 01.1.2013

Παρουσίαση και δημοσίευση διπλωματικής στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”, Cambridge Scholars: “Domesti[city]: Μία πρόταση για το ιστορικό τρίγωνο», Μ. Φιλίππου & E. Τσουκιά, Επιβλέποντες: Μ. Μπαμπάλου και Α. Κούρκουλας.