Συμμετοχή της Σχολής στο ερευνητικό έργο ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης - ιστορικής, κατασκευαστικής και αρχιτεκτονικής - του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στα Τζουμέρκα

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.10.2015

Συμμετοχή της Σχολής στο ερευνητικό έργο ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης - ιστορικής, κατασκευαστικής και αρχιτεκτονικής - του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στα Τζουμέρκα, διερεύνησης της παθολογίας και των μηχανισμών κατάρρευσής του και πρότασης προδιαγραφών, σειράς εργασιών και αρχών αποκατάστασής του. Στο έργο συμμετείχαν όλες σχεδόν οι Σχολές του ΕΜΠ.