Ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη – Αξιοποίηση Παραλιακής Ζώνης Ναυπλίου-Κιβερίου»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.10.2015

Ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη – Αξιοποίηση Παραλιακής Ζώνης Ναυπλίου-Κιβερίου». Ανάθεση από την περιφέρεια Αργολίδος. Επιστ. Υπεύθυνη: Ε. Μαΐστρου. Προτείνεται ένα κανονιστικό πλαίσιο ανάδειξης – αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό υδροβιότοπο και ισχυρά στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, υποδεικνύεται πιλοτικά ο σχεδιασμός μικρού τμήματός της, με στόχο την επαλήθευση της εφικτότητας του κανονιστικού πλαισίου και τον προσδιορισμό προδιαγραφών σχεδιασμού του συνόλου.