Δια-τομεακό Ερευνητικό πρόγραμμα: «Μουσειολογική-Μουσειογραφική Εφαρμογή για τη Δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 01.1.2012

Δια-τομεακό Ερευνητικό πρόγραμμα: «Μουσειολογική-Μουσειογραφική Εφαρμογή για τη Δημιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου», 2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Μπελαβίλας, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού.