Ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Καταγραφή, Αξιολόγηση και Προτάσεις Αντιμετώπισης Δυσλειτουργιών του Δικτύου Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Δήμο Αθηναίων»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 01.1.2012

Ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Καταγραφή, Αξιολόγηση και Προτάσεις Αντιμετώπισης Δυσλειτουργιών του Δικτύου Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Δήμο Αθηναίων», 2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Μπελαβίλας, Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση.