Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα Ι: «Η Ερμηνεία του Χώρου μέσα από Συστήματα Συλλογικής Νοημοσύνης»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.1.2011

Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα Ι: «Η Ερμηνεία του Χώρου μέσα από Συστήματα Συλλογικής Νοημοσύνης», 2011, Επιστημονική Υπεύθυνος: Καθ. Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013).