Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Χωρικές Πολιτικές και Λόγος για την Πόλη την Περίοδο της Δικτατορίας 1967-1974. Τομές και Συνέχειες στη Συγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Χώρου»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.1.2011

Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Χωρικές Πολιτικές και Λόγος για την Πόλη την Περίοδο της Δικτατορίας 1967-1974. Τομές και Συνέχειες στη Συγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Χώρου», 2011, Επιστημονική Υπεύθυνος: Καθ. Κωνσταντίνα Βαΐου, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013).