Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Espon Interco: Χωρικοί Δείκτες (2010-2012)»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.1.2010

Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα ΙΙ: «Espon Interco: Χωρικοί Δείκτες (2010-2012)», 2010, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μηνάς Αγγελίδης, Φορέας Χρηματοδότησης: Espon Interco.