Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα Ι: «Μεταλλασσόμενοι Χαρακτήρες και Πολιτικές στα Κέντρα Πόλης Αθήνα και Πειραιά»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01.1.2010

Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τομέα Ι: «Μεταλλασσόμενοι Χαρακτήρες και Πολιτικές στα Κέντρα Πόλης Αθήνα και Πειραιά», 2010, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΚΑ-ΕΤΕΡΠΣ.